21-Sep-2021
Ja !
Ja, de vlag mag uit - Prinsjesdag

Prinsjesdag

Woon je in Den Haag ? Volgens het vlagprotocol mag je de vlag hijsen, het is namelijk prinsjesdag!!


Koning Willem-Alexander spreekt op deze dag de Troonrede uit. Daarmee opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Ook wordt de beroemde Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden.


Wist je dit?

In de Grondwet is bepaald op welke dag Prinsjesdag valt. Vroeger (begin 19de eeuw) werd Prinsjesdag op een maandag gehouden. Echter de maandag was geen ideale dag. Veel Kamerleden kwamen uit een afgelegen deel van Nederland. Het was het moeilijk om op maandag tijdig in Den Haag te zijn (auto’s waren er nog niet echt in die tijd). Om te voorkomen dat men op zondag moest reizen (zondagsrust) werd Prinsjesdag voortaan op de derde dinsdag van september gehouden.